تصمیم گیری با استفاده از مدل حلقه‌های OODAلطفا منتظر باشید…